Menu

Inspiration til demensvenlige handlinger

Vi samlede en masse bud på demensvenlige handlinger til Demensdagene 2019, så vi kan inspirere hinanden. Se dem her.

 

Hør nogle af de demensvenlige handlinger blive uddybet i videoen. 

Nærvær, plante en sti af blomster eller spille glad musik. 

Der var demensvenlige handlinger i alle afskygninger, da vi spurgte jer Demensvenner til konferencen Demensdagene 2019. Vi har samlet alle buddene her, så vi kan inspirere hinanden til, hvordan vi hver især kan gøre en forskel.

Se hele listen herunder og hør nogle af dem uddybet i videoen øverst.

 

Hvad er din demensvenlige handling?

 • Gåture i det fri med frivillige venner og demenskonsulenter.
 • Være oprigtig lyttende, forsøge at forstå, så borger føler sig set, hørt, mødt og forstået.
 • Følge borger til bussen.
 • Borgeren er altid i centrum i samtalen. Skal ikke føle, at han/hun bliver talt udenom.
 • Personcentreret omsorg.
 • Tag ud og få en fælles oplevelse. Tivoli, fodbold, naturen osv.
 • Vise omsorg/nærvær.
 • Jeg søger penge hjem som frivillig, så beboerne kan få en oplevelse med en helstegt pattegris.
 • ”Hvad er vigtigt for dig TAVLEN” – god indledning til at snakke med personen med demens.
 • Være venlig og tålmodig, give tryghed og kærlighed.
 • Spiller altid glad musik for mine beboere fra min telefon.
 • Jeg laver dans og motion med demente – ”Dans og sans dig stærk og glad” hedder det.
 • ”At rejse er at leve” – rejse med beboer.
 • At hjælpe den ældre med demens, som går forvirret rundt og er blevet væk, på værdig og respektfuld vis. Være forstående, kærlig og imødekommende.
 • Gå sammen flere personer om at skabe demensvenlige fritidsaktiviteter og samtaleklubber. Vi kan skabe et inspirationsforum, hvor vi lærer af hinandens erfaringer.
 • Interesse for andre – hjælpe dem, hvor de er (fx smile, praktisk hjælp mm.).
 • Deler min viden.
 • Skabe en demensvenlig handelsby. Haderslev arbejder på, at butikker åbner 1 time før, f.eks. lørdage fra 9-10, hvor demente med familier kan handle i ro og fred, hvor butiksindehaver tager hensyn til sygdommen.
 • Være imødekommende over for en borger, der kommer imod en og måske er søgende, forvirret eller lignende.
 • Jeg har givet en person med demens massage og fået vedkommende til at slappe godt af.
 • Borgeren bor i min ejendom, og da det var Store Bededag, stod hun foran Brugsen klokken 8. Der var lukket, og så gik jeg ned og fulgte hende op, da hun blev ved med at stå der.
 • Har afholdt demensvenlig gudstjeneste.
 • Skabe kontakt før opgaven.
 • Sansestimulation, sanserum.
 • Bag demente er der også pårørende.
 • At se mennesket bag demensen, ikke diagnosen.
 • Tag kontakt.
 • Empati og respekt.
 • Se det enkelte mennesket, som det er.
 • Vis tålmodighed i supermarkedskøen.
 • Hjælpe med at handle ind.
 • At fortælle om Demensvenner.
 • Jeg har hjulpet en dement dame, som kom på vores rehabilitetsafdeling. Hun var ulykkelig, bange, vidste ikke, hvem hun var. Jeg printede en seddel til hende og hang op, hvor jeg beskrev, hvem hun var, hvorfor hun var der, og at hun ikke var alene, og jeg var der for at passe på hende. Det gav hende ro og tryghed.
 • At sætte sig i den andens sted og udvise ro og tålmodighed.
 • Være imødekommende og smilende.
 • At være der for den demente.
 • At være positiv og anerkende i min hverdag.
 • At gøre Viborg Sygehus demensvenligt.
 • Anerkende tilgang: Giv liv til livet.
 • I det daglige arbejder jeg på en demensenhed – i det private hjælper jeg min demente nabo med at gå ture i nærmiljøet.
 • At synge sange i palliationsfasen for borgere og pårørende.
 • At tage månen (fra jord til månen).
 • Gå en tur – hånd i hånd.
 • At se roligt i øjnene med smil og varme (også under pleje).
 • At tage sig godt af de pårørende.
 • Jeg hækler demenssprutter.
 • Hilse på person med demens med vedkommendes navn og et smil – personen med demens bliver opmærksom på og mindet om sig selv.
 • Startede for flere år siden et værested for pårørende, der derigennem får flere kræfter til at være i den aktuelle situation.
 • Plantede en sti af blomster sammen med en dement borger, som glæder og fryder sig dagligt over at se dem blomstre.
 • At være nærværende.
 • Da jeg var på cykel, så jeg en dame gå nede på motorvejen. Jeg råbte til nogle gående, men ingen gjorde noget. Jeg måtte smide cyklen og gå efter damen ned ad nedkørslen. Derefter finde ud af, hvem hun var, og få familien til at hente hende.
 • Jeg har skrevet en bog om mine erfaringer som pårørende og mine oplevelser med dement ægtefælle.
 • Hjælpe demente, som er ude at handle, med at de får alting med hjem. Hjælpe en dement hjem igen, som er blevet væk.
 • Jeg har rost en pårørende til en dement for hendes kontinuerlige kærlighed og overbærenhed med hendes mands udfordringer i forbindelse med hans demenssygdom.
 • Nærvær.
 • Musikterapi.
 • Støttet og vejledt til en idrætsaktivitet, så borgeren kom det rette sted hen og kom tilbage igen.
 • Invitere borgere med i arbejdsgrupper om projekter, der vedrører deres målgruppe.
 • Interesseret nærvær.
 • Alle burde have et armbånd med data som gave.
 • Aktiverer min Alzheimerramte ægtemand til musik, dans og sang.
 • At lave meningsfyldte aktiviteter for mennesker med demens.
 • Gå en tur i solen og se de grønne træer.
 • Hjælpe i supermarkedet.
 • Lære personen med demens at kende gennem nærvær.
 • Demensvenlig bodega.
 • Inddrage mennesker med demens i valg af musik, der skal synges.
 • Inspirerer borgere med demens til at være sammen med ligestillede i alle de aktiviteter, der giver mening for dem.
 • Livskvalitet – udgangspunkt for alt pleje.
 • Smilende og imødekommende. Berøre, holde i hånd.
 • Syng til arbejdet.
 • Tage på ferie og sove i samme seng for at give tryghed til personer med demens.
 • Hjalp med at køre en hjem.
 • Nedbryde tabuiseringen af demens. Information til lokale borgere/foreninger og lignende I kommunen.
 • Demenskasse – en lille kasse med billeder (pixibog) af den demente, samt billeder af ting, den demente kan lide (musik).

 

Hvad er din demensvenlige handling? Del det med os på Facebook og vær med til at inspirere andre - enhver handling tæller. 

Senest opdateret d. 12. februar 2020
Støt os